آرشیو و نسخ خطی
اختیارنامه(28)

فضای تاریخی سند مربوط به زمان غزنویان بوده است . نوعی مکتوب (نامه) که طی آن اختیارات وسیعی به فردی داده می شد برای انجام ماموریتهای خاص و بسیار مهم.

مشافهه(29)

سندی است که در خصوص تاریخ شفاهی » در لغت به معنای رویاروسخن گفتن ولی در تداول دیوانی قرن 5 دستورخطائی بوده که ‍پادشاه درباره امری مهم خودزبانی با شخصی از ...

سند فرد(30)

در اصطلاح دیوانی ورقه ای را که به اندازه نصف قطع خشتی و باریکتر بوده و منشیان و مستوفیان دیوان سواد فرمانهاو احکام و همچنین جمع و خرج دولت و ایالات و ...

آل تمغا(26)

اين سند در زمان تيموريان، آل جلائر و احتمالا در بيش از آنها در زمان ايلخانان صادر مي شده . آل تمغا از جمله اسنادي بوده كه براي تاييد و تاكيد فرمانهاي ...

شجره(27)

متداول این سند مربوط به زمان صفویه است . شاه فرمانی را به افرادی که از زمره مربیان  معتمدان و افراد خاص بوده اینان از طریق آن فرمان به میان ارباب ...

(ميرزا- ميرزا نويس)اصطلاحات آرشيوي - تاريخي(22)

ميرزا يعني ميرزاده يا اميرزاده-فرزند امير، شاهزاده، درعهد سربداران و تيموريان و صفويان ، ميرزا به اول و آخر اسامي افزوده مي گشت ميرزا شاهرخ ، شاهرخ ...

منشور (اصطلاحات آرشيوي -تاريخي)(23)

سندي به معناي فرمان (شاهي) پادشاهي و برخي گويند در معناي فرمان پادشاهي در لطف و عنايت باشد. فرمان شاهي  يا فرمان پادشاهي به فرمانهاي سرگشاده پادشاهان ...

ملطفه(اصطلاحات تاريخي)(24)

نامه لطيف آميز است در معناي كلي تر و دقيق تر به نامه باريك ، نامه خرد گويند كه در آن موجز و خلاصه مطلبي را نويسنده نوشته مختصر در معناي نامه اي است كوچك كه ...

خطاب - عهد(اصطلاحات تاريخي آرشيوي)(25)

خطاب در معناي لغوي در معناهاي عنوان ، لقب ، حكم ، فرمان، و پيام كتبي است كه مي تواند پيامي شفاهي نيز باشد. براحكامي اطلاق مي شود كه صدور در مقام صدور در ...

مهر و مهر کردن(مهرداری در ایران) (۱۳)برگرفته از درس سند شناسی استاد روستایی آرشیو ملی

از زمان ساسانیان رواج داشته است. از اداره خاتم یاد شده است و پس از اسلام نقش مهر عنوان محمد رسول الله ، توسط پیامبر اکرم (ص) رواج یافت و به مهر به زبان مغولی ...

        1    2    3