آرشیو و نسخ خطی
مهر و مهر کردن(مهرداری در ایران) (۱۳)برگرفته از درس سند شناسی استاد روستایی آرشیو ملی

از زمان ساسانیان رواج داشته است. از اداره خاتم یاد شده است و پس از اسلام نقش مهر عنوان محمد رسول الله ، توسط پیامبر اکرم (ص) رواج یافت و به مهر به زبان مغولی ...

زبان و زمان سند(۱۴)

برای مباحث سندشناختی زمان و زبان سند را باید بخوبی دریابیم ، کارکرد سند به لحاظ زبان و زمان متفاوت است . مثلا در زمان صفویه سندی به نام شجره تولید شده که ...

سند یادداشت(۱۵)

از جمله اسناد دیوانی است که دردوره قاجار شناخته شده است و حتی در این دوره دستخوش تغییر شده است . مفهوم سندیادداشت : مادرزمان قبل از قاجاریه سندی تحت ...

کتابه/گردنامه / نامه سر گشاده (۱۶)

- کتابه :گاه یک فرمان مکتوب درجایگاه مشخصی ازشهر بصورت سنگ نوشته درمی آمده است . مثل یه فرمان مالیاتی مسجد جامع شهر، سنگ یا کاشی که در افواه عمومی به لوح ...

مقاوله نامه/ فرمان/مثال(۱۷)

- مقاوله نامه: متمم و مکمل عهدنامه را گویند. عهدنامه در پروتکل یا قراردادی که گاه به همان عهدنامه (قرارداد)منضم می شود و یا مربوط به تکمیل و تصحیح ...

حکم(۲۰)

 - حکم: سندی مانند فرمان شاه ، رقم(شاهزاده)، که غیر از این دو گروه صادر می نمایند. نوعی از فرامین است که از درجه اهمیت کمتری برخورداراست ، منظور نظر ...

رقم (۲۱) برگرفته از دوره آموزشی سند شناسی آرشیو ملی

  - رقم :به لحاظ لغوی معنای حکم وفرمان می دهد. درزمان صفویه فرامین پادشاهان اعم از کتبی یا شفاهی وبه احکام شاهزادگان وماموران عالیرتبه دولت عموما رقم ...

یرلیغ /رقم /برگرفته از دوره آموزشی سند شناسی (آرشیو ملی ایران)(۱۸)

 یرلیغ :کلمه ای است ترکی- مغولی واز اصطلاحات دوره مغولی است که به کلیه انواع فرمانها اطلاق می گردد درزمان تیموریان نیز این اصطلاح معمول بوده ودرتنظیم ...

تیول/ تیول نامچه/خالصه جات(۱۹)

 - تیول :این کلمه درمعنای اقطاع (زمین) به کار برده می شود .زمین یا سرزمینی که به کسی واگذار می گردد این عمل یا این واژه ایخانی می باشد . از دوران ایلخانی تا ...

درب خانه (اصطلاحات سند شناسی)۹

درب خانه: یکی دیگر از اصطلاحات سندی می باشد – خانه سلاطین وامرا بوده است . در زمان قاجار درب خانه شد و ان را دارالحکومه گفتند .دردوران قاجار، در ب خانه ...

        1    2    3    4