معرفی کتاب و نشریه
تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری(مطالعه موردی شاهچراغ شیراز)احسانی مقدم،علی

گردشگری مذهبی، گردشگری زیارت،  احمدبن موسی (ع)،شیراز،بنیاد بین المللی هنری امام رضا(ع)،آستان مقدس حضرت احمدموسی الکاظم (ع)(مقاله پژوهشی)

بوشهر در آینه اسناد

عنوان و نام پديدآور:بوشهر در آینه اسناد/ پدیدآورندگان: علی احسانی ‌مقدم، میرتقی[ به سفارش] حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر. ...

مولانا ابن‌حسام خوسفی شاعر دیار نرگس‌های مخمور

گردآوری و پژوهش : علی احسانی مقدم با همکاری دکتر فاطمه مظلومی، ارم شیراز،1395 معرفی اثر: ابن حسام خوسفی(حسان فارسی) [۷۸۲؟ - ۸۷۵؟ ق‌] یکی از بزرگترین شاعران ...

آواهای ماندگار

"به نام تنها ترانه ساز هستی" حافظه ی تاریخی هر سرزمینی مملو از ترانه ها وقصه های عامیانه است و اما قصه کویر حکایت غریب دیگری است..

کتابشناسی توصیفی ایل قشقایی

نام و نام خانوادگي: صداقت‌کیش،کامگار،علی‌احسانی‌مقدم   اثر کتابشناسی‌توصیفی‌ایل‌قشقایی 

تاریخ و فرهنگ مهدیه در خراسان جنوبی

‏عنوان و نام پديدآور:تاریخ و فرهنگ مهدیه در خراسان جنوبی/ نویسنده علی احسانی‌مقدم؛ با مقدمه‌‌ای از محمدرضا راشدمحصل.

کتاب شناسی حضرت احمد بن موسی (ع)شاهچراغ

‏عنوان و نام پديدآور:‏‫کتابشناسی حضرت  شاهچراغ (ع)‏‫/ به کوشش فرید کامگار، علی احسانی‌مقدم‏‫؛ [به سفارش بنیاد فارس‌شناسی].

معرفی دیوان محمد بن حسام خوسفی

ابن حسام خوسفی شاعری از تبار خراسان جنوبی** به شب زبان من واهل بیت رسول /به روز شغل من وکسب قوت مایحتاج

کتابشناسی میرزا احمد نیریزی

پدید آورنده :علی احسانی مقدم؛فربد کامگار/شیراز: انتشارات تخت جمشید،۱۳۹۰. - مشخصات ظاهری:۲۴۸ ص. -

        1