معرفی کتاب و نشریه
بوشهر در آینه اسناد

عنوان و نام پديدآور:بوشهر در آینه اسناد/ پدیدآورندگان: علی احسانی ‌مقدم،سیده ‌زهرا میرتقی؛[ به ...

مولانا ابن‌حسام خوسفی شاعر دیار نرگس‌های مخمور

گردآوری و پژوهش : علی احسانی مقدم با همکاری دکتر فاطمه مظلومی، ارم شیراز،1395 معرفی اثر: ابن حسام خوسفی(حسان فارسی) [۷۸۲؟ - ۸۷۵؟ ق‌] یکی از بزرگترین شاعران ...

آواهای ماندگار

"به نام تنها ترانه ساز هستی" حافظه ی تاریخی هر سرزمینی مملو از ترانه ها وقصه های عامیانه است و اما قصه کویر حکایت غریب دیگری است..

کتابشناسی توصیفی ایل قشقایی

نام و نام خانوادگي: صداقت‌کیش،کامگار،علی‌احسانی‌مقدم   اثر کتابشناسی‌توصیفی‌ایل‌قشقایی 

تاریخ و فرهنگ مهدیه در خراسان جنوبی

‏عنوان و نام پديدآور:تاریخ و فرهنگ مهدیه در خراسان جنوبی/ نویسنده علی احسانی‌مقدم؛ با مقدمه‌‌ای از محمدرضا راشدمحصل.

کتاب شناسی حضرت احمد بن موسی (ع)شاهچراغ

‏عنوان و نام پديدآور:‏‫کتابشناسی حضرت  شاهچراغ (ع)‏‫/ به کوشش فرید کامگار، علی احسانی‌مقدم‏‫؛ [به سفارش بنیاد فارس‌شناسی].

معرفی دیوان محمد بن حسام خوسفی

ابن حسام خوسفی شاعری از تبار خراسان جنوبی** به شب زبان من واهل بیت رسول /به روز شغل من وکسب قوت مایحتاج

کتابشناسی میرزا احمد نیریزی

پدید آورنده :علی احسانی مقدم؛فربد کامگار/شیراز: انتشارات تخت جمشید،۱۳۹۰. - مشخصات ظاهری:۲۴۸ ص. -

        1