تاریخ و فرهنگ مهدیه در خراسان جنوبی
‏عنوان و نام پديدآور:تاریخ و فرهنگ مهدیه در خراسان جنوبی/ نویسنده علی احسانی‌مقدم؛ با مقدمه‌‌ای از محمدرضا راشدمحصل.
تاریخ و فرهنگ مهدیه در خراسان جنوبی

‏‏سرشناسه:احسانی‌مقدم، علی، ‏‫۱۳۵۸ -

‏عنوان و نام پديدآور:تاریخ و فرهنگ مهدیه در خراسان جنوبی/ نویسنده علی احسانی‌مقدم؛ با مقدمه‌‌ای از محمدرضا راشدمحصل.

‏مشخصات نشر:تهران: فکر بکر‏‫، ۱۳۹۳.

‏مشخصات ظاهری:‏‫۳۱۲ ص.: مصور(رنگی).

‏شابک:‏‫978-600-7396-02-5

‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا

‏یادداشت:کتابنامه.

‏موضوع:مهدیه (خراسان جنوبی) -- تاریخ

‏موضوع:مهدیه (خراسان جنوبی) -- آداب و رسوم و زندگی اجتماعی

‏رده بندی کنگره:‏‫DSR۲۱۲۱ /ھ۴‏‫الف۳ ۱۳۹۳

‏رده بندی دیویی:‏‫۹۵۵/۸۲۹

‏شماره کتابشناسی ملی:‏‫ ۳۴۵۱۲۱۲