کتابشناسی توصیفی ایل قشقایی
نام و نام خانوادگي: صداقت‌کیش،کامگار،علی‌احسانی‌مقدم   اثر کتابشناسی‌توصیفی‌ایل‌قشقایی 
کتابشناسی توصیفی ایل قشقایی

نوع اثر: کتاب  

اطلاعات كتابشناختي ‏کتابشناسی توصیفی ایل قشقایی/ به کوشش جمشید صداقت‌کیش٬ فربد کامگار٬ علی احسانی‌مقدم.

‏مشخصات نشر : شیراز: همارا،چاپ ‏‫۱۳۹۴.

‏مشخصات ظاهری : ‏‫394 ص.

‏موضوع : قشقایی-- کتابشناسی

‏موضوع : قشقایی-- پایان‌نامه‌ها-- فهرست‌ها

‏موضوع : قشقایی-- مقاله‌نامه‌

‏موضوع : قشقایی-- تاریخ-- اسناد و مدارک-- فهرست‌ها

 ‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۲۳۷۰۹۳

 کلیدواژه ها ایران- فارس-قشقایی‌ها-کتابشناسی-آداب و رسوم و زندگی اجتماعی

چكيده 

کتابشناسی توصیفی ایل قشقایی؛ نگارش  جمشید صداقت کیش؛ فربد کامگار و علی احسانی مقدم؛ کوششی است در جهت شناسایی کلیه منابع، اسناد و مدارک علمی و پژوهشی مرتبط با ایل قشقایی. این اثر ارزشمند در ۳۹۴ صفحه توسط انتشارات همارا به زیور طبع آراسته شده است.

مقدمه شادروان دکتر صداقت کیش :

http://1291.blogfa.com/post/338