کتابخانه
سيّد محمدكاظم چيني

خلاصه زندگينامه آقاي سيّد محمدكاظم چيني: پدر: آقاي سيّد محمد حسن اسلامي چيني، مؤسس و مدير مدرسه اسلامي (دبيرستان سعدي) از بانيان و خدمتگزاران ...

معرفی مرکز اسناد وکتابخانه ملی فارس (اسفند۱۳۹۰)

علی احسانی مقدم (کارشناس  بخش مرجع  ومدیر روابط عمومی مرکز اسناد وکتابخانه ملی فارس) *  *  معرفی مرکز اسناد وکتابخانه ملی فارس  ** - با ...

کتابداری

در رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی، مسائلی همچون چرایی و چیستی، بر این رشته سایه­ی سنگینی انداخته است. به طوری که دانشجویان وقتی که دیگران از آن­ها ...

        1