طبيعت در دره هندوستان اسفدن بیرجند
تاریخ خبر : ١٣٩١/١/١٧
خراسان جنوبي با وجود کويري بودن مي‌تواند در صورت سرمايه‌گذاري به منطقه‌اي براي حضور گردشگران و مسافران تبديل شود و طبيعت بهاری دره هندوستان اسفدن الهام‌بخش بشر و تلطیف‌کننده روح و روان او و مأمنی برای فرار از هیاهوی دنیای بیرونی و درونی است.(برگرفته از ایسنا)
طبيعت در دره هندوستان اسفدن بیرجند

درخصوص وجه تسميه و علت نامگذاري اين منطقه به نام دره هندوستان مطالعات زيادي شده، اما اطلاعات زيادي از آن در دست نيست.

دره هندوستان اسفدن

حسنعلي عباسپور، دانشجوي دکتراي ادبيات فارسي در اين خصوص گفته است: در لغت‌نامه دهخدا جلد 14 صفحه 20839 ذيل لغت هندوستان به نقل از فرهنگ جغرافيايي ايران جلد 9 چنين آمده است؛ "هندوستان دهي است از بخش قاين- شهرستان بيرجند داراي 46 نفر سکنه، آب آن از چشمه و محصول آن غله و پنبه است."

اين منطقه در جنوب غرب اسفدن واقع شده که هم اکنون به علت توجه ناکافي خالي از سکنه است و فقط در ايام بهار دامداران در آن به فعاليت مشغول هستند.

خبر کامل را از منبع اصلی خبر از اینجا دنبال نمایید