کتابخانه سیدمحمدکاظم چینی اهدا شد
تاریخ خبر : ١٣٩٣/١٢/١٧
با رايزني هاي صورت گرفته و با توجه به جايگاه وزين مركز اسناد و كتابخانه ملي فارس ، كتابخانه نفيس مرحوم مهندس سيّد محمدکاظم چيني اسفندماه هزار و سیصد و نود وسه به مركز فارس اهدا شد.****
کتابخانه سیدمحمدکاظم چینی اهدا شد

با رايزني هاي صورت گرفته و با توجه به جايگاه وزين مركز اسناد و كتابخانه ملي فارس ، كتابخانه نفيس مرحوم مهندس سيّد محمدکاظم چيني اسفندماه هزار و سیصد و نود وسه به کتابخانه ملی فارس اهدا شد. علي رغم پي­گيريهاي دانشگاه شيراز، دانشگاه آزاد اسلامي شيراز و ... اين كتابخانه كه شامل بيش از 9 هزار جلد كتاب نفيس در موضوعات تاريخي، اجتماعي، ادبي و هنري است به مركز فارس اهدا شد  قابل ذكر است منزل مهندس چيني براي سالهاي طولاني كانون و محفل گرد هم آيي اهل قلم شيراز بود. كتابهاي اين كتابخانه نيز با دقت انتخاب و طي سالها خريداري و نگهداري شده است.