پیام پروفسور گنجی پدر جغرافیای نوین ایران برای محمدصالح احسانی‌مقدم
تاریخ خبر : ١٣٩٣/١٢/١٧
پیام پروفسور گنجی پدر جغرافیای نوین ایران برای محمدصالح احسانی‌مقدم آبان ۱۳۸۹ش http://s6.picofile.com/file/8175610850/hsani.jpg