فربد کامگار
تاریخ خبر : ١٣٩۴/۴/١۴
فربد کامگار متولد 1359، دانش آموخته (کارشناس ارشد)علوم کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه شیراز،
فربد کامگار

فربد کامگار متولد 1359، دانش آموخته (کارشناس ارشد)علوم کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه شیراز، فعالیت علمی تحقیقاتی خود را ابتدا در زمینه فناوری های اطلاعات و ارتباطات، شبکه های بیسیم و پایگاههای اطلاعاتی شروع و سپس با گردآوری منابع کتابشناختی و مرجع در حوزه های تخصصی ادامه داد. او ویرایش بسیاری از مقالات علمی و منابع تحقیقاتی در رشته های مختلف دانشگاهی را نیز در کارنامه خود دارد. از منتخبی از آثار منتشره از او می توان به  امکان سنجی استفاده از شبکه های بیسیم در کتابخانه های دانشگاهی، کاربرد فناوری RFID در کتابخانه ها، XAML؛ FRBRراهنمایی برای رفع ابهامات؛ رتبه بندی دانشگاههای جهان ، کتابشناسی احمد نیریزی و کتابشناسی احمدبن موسی شاهچراغ (ع) اشاره کرد. او همینک کتابدار مرجع متخصص در کتابخانه ملی ایران مرکز فارس می باشد.