آواهای ماندگار به زیور چاپ آراسته گردید
تاریخ خبر : ١٣٩۶/۵/٣١
کتاب آواهای ماندگار: گزیده‌ای از ترانه‌های عامیانه بیرجند به همراه سه تصنیف ماندگار از بهشت ایران: شیراز/ همراه با مقدمه‌ای از محمدمهدی ناصح گردآوری : علی احسانی مقدم با همکاری دکتر فاطمه مظلومی، ارم شیراز،1395
آواهای ماندگار به زیور چاپ آراسته گردید

معرفی اثر:

"به نام تنها ترانه ساز هستی" حافظه ی تاریخی هر سرزمینی مملو از ترانه ها وقصه های عامیانه است و اما قصه کویر حکایت غریب دیگری است. لوت که خراسان جنوبی بر کرانه آن جا خوش کرده است، سرزمین ناشناخته هاست و مواریث ارزشمند و ماندگاری در حوزه فرهنگ، ادب وهنررادردل خویش جای داده و در طول اعصار و قرون پی در پی چون جان عزیزش شمرده است. از جمله مهمترین این مواریث فرهنگی آثار منظوم بجا مانده از شاعران گمنامی است که در میان عامه به عناوینی از قبیل: دوبیتی، چار بیتی، فراقی، سر صوت، بیت دوره، شیون، نوا، چاووشی و لالایی شهرت دارند و تحقیق در مورد هر یک از این عناوین، حوصله و تخصصی در خور را لازم دارد. در این میان دو بیتی ها که هنگام اجرا در آواز دشتی نام فراقی را بر خود می گیرند، مقام ویژه ای دارند. نکته بارز و وجه تمایز دو بیتی های خراسان با دیگر مناطق ایران بکر بودن و دست نخوردگی و نیز نامعلوم بودن سراینده و یا سرایندگان آن است. اگر چه در میان دو بیتی های متداول این دیار گهگاه به آثاری از باباطاهر یا فایز و دیگران بر می خوریم ولی آثار اصیل و مختص منطقه اینک اصالت خود را حفظ کرده و از مهمترین ویژگی های آن غنای زبانی و زیبائی های منحصر به فرد بیانی می باشد که با کاربرد اندک لغاتی از دیگر لهجه ها و احیانا زبان عربی همراه است. امید که مجموعه حاضر؛ بارقه های امید را در دل مشتاقان فرهنگ و هنر دیرین و گرانسنگ خراسان و دیگر علاقه مندان روشن نماید . کمترین هنر این فرزند کویر، حفظ و حراست از مرواریدهای صیقل یافته ای است که هر آن بیم از دست رفتنش در وانفسای بی مهری حاکم بر حوزه فرهنگ عامه می رود. این است آوای ماندگار دیار من با جلوه ای بر بلندای بی منتهای احساس؛ امید که پسند افتد.