انگورترین
انگورترین

انگور ترین مستی شیرازی ناز

ساقی شراب ریز چشم هایی ناز

مدهوش لالایی و نغمه ی بهاریت من

ساقی زیبای شب افروز گلستانی ناز