فعالیت ها و سوابق

*مهارت‌ها و دوره ­هاي آموزشي:

·كارگاه آموزشي وب‌سنجي. انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران. (بهمن ۱۳۸۷)

· كارگاه آموزشي آشنايي با مارك ايران. کتابخانه ملی ایران (مرداد۱۳۸۸)

· کارگاه آموزشی نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی؛. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (تیر ۱۳۸۷)

· كارگاه روزنامه‌نگاري. انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران و خانه كتاب (ارديبهشت ۱۳۸۶)

· كارگاه خدمات مرجع. انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شهريور ۱۳۸۶)

· كارگاه مقاله ­نويسي علمي-. دانشگاه آزاداسلامی واحد تهرانشمال (۱۳۸۷)

· كارگاه آموزشي نرم­ افزار پارس آذرخش. کتابخانه ملی ایران (۱۳۸۶)

· دوره آموزشی آشنایی با خط سیاق تهران آرشیو ملی( ۱۳۸۸)

· دوره آموزشی آشنایی با خطوط قدیمی* خط شناسی( استاد دوره جناب آقای داریوش اکبر زاده وآقای محسن روستایی ۱۳۸۹)

· دوره آموزشی دو روزه آداب وتشریفات ومعاشرت بین الملل (استاد دوره اقای بیدار مغز ودکتر گلستان شیراز ۱۳۹۰)

. دوره آموزشی مرجع شناسی (مجازی )(استاد دوره آقای دکتر شمسبد -کتابخانه ملی ایران ۱۳۹۱

. دوره آموزشی فهرستنویسی پیشرفته آبان ۱۳۹۱

· گذراندن دوره­هاي كامل ICDL سال ۱۳۸۴

· کارگاه آموزشی برنامه حافظه جهانی (توسط کارشناسان کمیته حافظه جهانی کمیسیون ملی یونسکو)آذر ماه ۱۳۸۹

*آشنايي بانرم افزارهاي كتابخانه‌اي :

*‎‎‏‏‏‏‏پارس­ آذرخش (رساکتابخانه ملی)* (آشنايي با قسمت‌هاي مختلف آن‌ از قبيل ورود اطلاعات، ايزو گرفتن از کتابشناسي ملي ؛آشنایی با اتوماسیون اداری سازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران ۱۳۸۸-۱۳۹۰)

- نمايه‌سازي وفهرستنویسی

- آشنايي مختصر با زبان انگليسي

همايش ­هاو برگزاری نمایشگاههای مختلف :

· همايش­هاي ماهانه انجمن كتابداري و اطلاع­ رساني ايران درتهران تا ۱۳۸۹.

· دومين همايش ساليانه ادكا. "ترويج علم: چشم‌اندازها، چالش‌ها، فرصت‌ها". تهران: اسفند 1387

· نخستین همایش آرشیو شفاهی تهران گنجینه اسناد ملی 1389

· نخستين همايش ساليانه انجمن علمي دانشجويي كتابداري و اطلاع­رساني پزشكي محل :دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. "مباني نظري كتابداري". تهران: آذر ۱۳۸۵

· نخستين همايش ساليانه ادكا. "خدمات مرجع و اطلاع رساني". تهران: آذر ۱۳۸۶.

· نخستين همايش ساليانه انجمن كتابداري و اطلاع­ رساني ايران. "رويكردها و راهكارهاي نوين در سازماندهي اطلاعات". تهران: اسفند ۱۳۸۵

· همایش بین المللی فارس درجنگ اول جهانی ۱۹و۲۰آبان ۱۳۸۹ فارس:شیراز

· همایش تجلیل از پیشکسوتان تعزیه وشعر آیینی درمرکز اسناد وکتابخانه ملی فارس بهمن ۱۳۸۹

· همایش بزرگداشت استاد میر احمد نیریزی کاتب وخوشنویس بی همتای قرآن مجید ؛نیریزبهار ۱۳۹۰

· کادر اجرایی برگزاری نمایشگاه اسناد خبرنگاری مرداد۱۳۸۹

· کادر اجرایی برگزاری نمایشگاه گزیده اسناد ملی درمرکز اسناد وکتابخانه ملی فارس ۱۳۸۹

· کادر اجرایی دربرگزاری نمایشگاه گزیده اسناد ونگارگری هایی از سعدی اردیبهشت ۱۳۹۰

· کادر اجرایی دربرگزاری نمایشگاه اسناد انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۸۹

· کادر اجرایی در برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان فارس باهمکاری بنیاد فارس شناسی ۱۳۸۹

· کادر اجرایی در برگزاری نمایشگاه اسناد مالیاتی واسناد اقتصادی مرکز اسناد وکتابخانه ملی فارس بهمن ۱۳۸۹

·کادر اجرایی برگزاری نمایشگاه اسناد فارس درجنگ اول جهانی آبان ۱۳۸۹

· کادر اجرایی نشست های نقد کتاب فارس تالار حافظ شیراز۱۳۹۰

.حضور در ویژه برنامه کنگره بین المللی سلمان فارسی کازرون وارایه مقاله آبان ۹۱

***سوابق پژوهشي***

·همكاري با فصلنامه فرهنگی خراسان جنوبی(تهیه محتوا جهت بخش مردم وفرهنگ) (از سال ۱۳۸۸تا ۸۹)

· همکاری با طلوع قاینات روزنامه محلی جنوب خراسان وارایه محتوا (۱۳۸۷تا آخر ۱۳۸۸)

·همکاری با نشریه گشت وگذارنشریه بین المللی تخصصی میراث فرهنگی وگردشگری (۱۳۸۹-تا کنون)

·همکاری با کتابخانه وموسسه ‍پژوهشی شاهچراغ وتهیه( اسناد ومدارک در این زمینه)شهریور۱۳۹۰

·همکاری با بنیاد فارس شناسی درپیگیری ودریافت مقالات همایش میرزا احمد نیریزی

·شرکت درهمایش فارس درجنگ اول جهانی آبان۱۳۸۹ با حضور چهره های برتر تاریخ وجغرافیای ایران دکتر گنجی ودکتر شعبانی(پی گیری وبررسی مقالات) ۱۳۸۹.

·تالیف کتابنامه (کتابشناسی) احمدبن موسی (شاهچراغ) با همکاری آقای فربد کامگار.۱۳۹۱

·تالیف کتابشناسی میرزا احمد نیریزی با همکاری آقای فربد کامگار۱۳۹۰

. تالیف کتابشناسی توصیفی ایل قشقایی با همکاری دکتر جمشید صداقت کیش وفربد کامگار۱۳۹۱

. تالیف کتاب تاریخ و فرهنگ مهدیه در خراسان جنوبی. انتشارات فکر بکر . پاییز 1393

. تالیف کتاب بوشهر در ایینه اسناد به سفارش حوزه هنری استان بوشهر 1394

. تالیف کتاب آواهای ماندگار (گزیده دو بیتی های عامیانه بیرجند به همراه سه تصنیف ماندگار از شیراز ) به سفارش حوزه هنری خراسان

.چاپ مقاله درمجموعه مقالات کنگره بین المللی سلمان فارسی تحت عنوان(بررسی نقش ویژه سلمان فارسی درهدایت،تداوم واستمرار حکومت اسلامی )آبان ۱۳۹۱

.  مقاله جهت همایش یکصدمین سال نقض بي طرفي ايران در جنگ جهاني اول با عنوان کشتار فارسیان در خلال جنگ اول جهانی بروایت اسناد(پذیرش اسفند ۱۳۹۳)سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

..  مقاله جهت همایش یکصدمین سال نقض بي طرفي ايران در جنگ جهاني اول با عنوان اوضاع قحطی فارس در جنگ جهانی اول،به روایت اسناد(پذیرش اسفند ۱۳۹۳) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

***سوابق سازمانی (اداری)***

* (شروع فعالیت درآرشیو ملی ایران۱۳۷۹ تا۱۳۸۹ – از ۱۳۸۹تاکنون مرکز اسناد وکتابخانه ملی فارس...):

·كادر اجرايي همايش بین المللی فارس درجنگ اول جهانی آبان ۱۳۸۹

·كادر اجرايي نخستين همايش ساليانه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران. "رويكردها و راهكارهاي نوين در سازماندهي اطلاعات". تهران: اسفند ۱۳۸۵

·کادر اجرایی همایش استاد وکاتب قرآن مجید؛ میرزا احمد نیریزی-نیریز* بهار۱۳۹۰

.  همکاری با کارگروه همایش علمی استان فارس،نظم وامنیت(فارس شناسی انتظامی) (تهیه اسناد ومدارک) بهمن ۱۳۹۰

·مسوول روابط عمومی مرکز اسناد وکتابخانه ملی فارس (تیر۱۳۸۹تاکنون)

·کتابدار مرجع؛ مرکز اسناد وکتابخانه ملی فارس (بهار۱۳۹۰ تاکنون)

*سایر(عضويت)

· عضو پيوسته انجمن كتابداري و اطلاع­رساني ايران شاخه فارس

· عضو پيوسته انجمن روابط عمومی استان فارس

·عضو اتحاديه انجمن­هاي علمي دانشجويي كتابداري و اطلاع­رساني ايران (ادكا)

·عضو انجمن صنفی خبرنگاران شرق ایران

**پيوندها:

·وبلاگ گروهي آرشیویست های ایران (نويسنده وبلاگ):

http://ir-archivist.blogsky.com و

http://archivist.blogfa.com

· تارنمای منتخب اسنادی از خراسان بزرگ :1291.blogfa.com

·همچنین تهیه محتوا ی وب سایت مرکز اسناد وکتابخانه ملی فارس به نشانی :

http://provinces.nlai.ir/Default.aspx?alias=provinces.nlai.ir/fars

·عضو مجمع متخصصین ایران: http://www.irexpert.i

*سوابق تحصیلی :

·کارشناس کتابداری واطلاع رسانی با تخصص درزمینه آرشیو وگذراندن دوره های کوتاه مدت اسناد ومدارک آرشیوی( تهران)

** علايق:

- وبلاگ نویسی- بازخوانی اسناد ومدارک گذشته-شعروکاریکلماتور- عکاسی - موسیقی اصیل وسنتی ایرانی(خراسان)