جوایز و نشان ها

جوایز:

**دریافت تقدیر نامه از فرمانده انتظامی استان فارس ورئیس همایش علمی استان فارس،نظم وامنیت (فارس شناسی انتظامی )سرتیپ دوم ستاد پاسدار سیروس سجادیان ؛بهمن ۱۳۹۰

**دریافت تقدیر نامه پژوهشی از معاون سارمان اسناد وکتابخانه ملی ایران آذر ماه ۱۳۹۰

**دریافت تقدیر نامه از مدیر بنیاد فارس شناسی درکنگره بین المللی استاد میر احمد نیریزی بزرگ ترین کاتب قرآن کریم-خرداد ۱۳۹۰

**دریافت تقدیر نامه از دبیرعلمی کنگره بین المللی استاد نیریزی خرداد ۱۳۹۰

**دریافت لوح تقدیر وجایزه از دبیر کنگره بین المللی استاد میر احمد نیریزی ومدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس: دکتر طبیعی؛ خرداد۱۳۹۰

**دریافت لوح تقدیر وانتخاب به عنوان کتابدار نمونه استان فارس درسال ۱۳۹۰ از طرف مدیر اسناد وکتابخانه ملی فارس ورییس بنیاد فارس شناسی آبان ۱۳۹۰

**دریافت لوح تقدیر ( درروز خبرنگار) از طرف مدیر بنیاد فارس شناسی مرداد۱۳۹۰

**دریافت گواهینامه دومین کارگاه آموزشی برنامه حافظه جهانی از طرف مشاور فرهنگی رییس جمهور و رییس سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران آذر ۱۳۹۰

**دریافت لوح وگواهینامه از طرف محمد رضا سعید آبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو آذر ۱۳۹۰

**دریافت لوح سپاس جهت برگزاری دومین کارگاه داخلی آموزش برنامه حافظه جهانی یونسکو از طرف مدیر کل دفتر ثبت آثار وحفظ واحیاءمیراث معنوی وطبیعی سازمان میراث فرهنگی کشور آذر ۱۳۸۹

**دریافت گواهینامه آداب ومعاشرت بین الملل از طرف مرکز استراتژی وتوسعه علوم وهمچنین از طرف استانداری فارس آذر۱۳۸۹

**دریافت لوح سپاس از طرف مدیر کل خدمات آرشیوی ؛آرشیو ملی ایران جهت برگزاری نمایشگاه اسناد نهضت جنگل ۱۳۸۴

**دریافت لوح تقدیر از طرف مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران آقای محسن تقی پورشهریور ۱۳۸۳

**دریافت لوح سپاس از طرف مدیر کل اطلاع رسانی وارتباطات آرشیوی سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران ۱۳۸۲

**دریافت لوح سپاس(کتابدار نمونه) از طرف مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس کوروش کمالی سروستانی 1394