همایش ها و نشست ها
همایش مطالعات تاریخ ایران در شیراز ١٣٩١/۴/٢٢

نخستین همایش مطالعات تاریخ ایران در  فارس برگزار می شود.

برگزاری همایش خلیج فارس ١٣٩١/٢/١٠

همایش خلیج فارس  از پارس تا فارس

بیستمین نمايشگاه بین المللی دو سالانه كتاب دهلی ١٣٩٠/١٢/١

این نمایشگاه از 25 فوريه تا 4 مارس 2012 ( 6 تا 14 اسفند 90)‌ برگزار  شد.

جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات يادوراه شهيد دكتر قندی ١٣٩٠/١٢/١

دومين جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطلاعات يادوراه شهيد دكتر قندی  ۱۳۹۱/۲/۲۷

        1