بیستمین نمايشگاه بین المللی دو سالانه كتاب دهلی
این نمایشگاه از 25 فوريه تا 4 مارس 2012 ( 6 تا 14 اسفند 90)‌ برگزار  شد.
بیستمین نمايشگاه بین المللی دو سالانه كتاب دهلی

این نمایشگاه ضمن این که بر انتشارات الکترونیک تمرکز کرده، صدمین سال سینمای هند را گرامی می دارد و میزبان نمایشگاه کتاب آمریکا خواهد بود. چین نیز با تمرکز بر انتشارات الکترونیک خود در این نمایشگاه حضوری ویژه خواهد داشت.

هندوستان که پس از آمريكا و انگلستان، بزرگترین ناشر كتاب‌هاي انگليسي‌زبان در دنيا است.از این نمایشگاه به عنوان بزرگترين رويداد بين‌المللي کتاب در کشور استقبال می کند. در سال 2010 بيش از 1200 ناشر و كتابفروش در اين نمايشگاه شرکت كردند و نمایشگاه میزبان بيش از يك ميليون بازديدكننده بود.