جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات يادوراه شهيد دكتر قندی
دومين جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطلاعات يادوراه شهيد دكتر قندی  ۱۳۹۱/۲/۲۷
جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات يادوراه شهيد دكتر قندی
دومين جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطلاعات يادواره شهيد دكتر قندي
براي دريافت اطلاعات بيشتر به