همایش مطالعات تاریخ ایران در شیراز
نخستین همایش مطالعات تاریخ ایران در  فارس برگزار می شود.
همایش مطالعات تاریخ ایران در شیراز

به نقل ازخبرگزاری مهر، این همایش در یادروز باستان شناس و مورخ معروف پروفسور علی رضا شاپور شهبازی پنجشنبه 22 تیرماه در مرکز اسناد فارس  مقارن ساعت 17 برگزار خواهد شد.

برنامه های همایش نیز از این قرار است:

الف: نشست علمی با سخنرانی:
1- محمد تقی ایمانی استاد دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان "جایگاه پروفسور شهبازی در مطالعات هخامنشی"
2- دکتر چگینی، باستان شناس با عنوان:" معرفی و ارزیابی کتاب تاریخ ساسانیان اثر دکتر شهبازی"
3- دکتر عسکری استاد دانشگاه شیراز با عنوان" از تختگاه تا شهر پارسه؛ بررسی مطالعات نوین هخامنشی"

ب- رونمایی از کتاب تاریخ ساسانیان دکتر شهبازی
این همایش در سالن اجتماعات مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس واقع در چهار راه حافظیه برگزار می شود